5/2/08

A BOLSA VIAXEIRA SIGUE O SEU CAMIÑO

Esta bolsa viaxeira que trata de dar a coñecer aos alumnos e alumnas do 1º ciclo de primaria os libros de consulta e información que hai na biblioteca, axeitados para o seu nivel, sigue a súa viaxe polas aulas de 2º.
Na clase de 1º fixeron as seguintes anotacións na libreta-diario que se inclúe nesta bolsa.